• Datum vid försäljning avgör vem som är betalningsskyldig för vägavgiften.
    Vägavgift skall betalas av den som står som lagfaren ägare till fastigheten vid dagen för föreningens årsstämma i Juni varje år, då beslutas avgiftens storlek samt hur mycket som skall betalas per andel.
  • Den gamla ägaren
  • Stryk under namnet på den som är angiven som faktura mottagare
  • Den som fakturan för vägavgiften skall ställas på